top of page

Çalışmalarımızdan Örnekler

Image by Matthew Manuel

Microsoft 365 Hizmetleri

Microsoft'la uzun süreli işbirliğimizi ve tecrübelerimizi kullanarak farklı sektörlerden bir çok iş ortağımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Birlikte çalışabileceğimiz Microsoft konuları;

  • Microsoft ürünlerini kullanmaya başlamanızı sağlayacak Microsoft Adoption Consultancy

  • Teams yaygılaştırma ve kullanımın arttırılması amacıyla Meetings Workshop

  • Çalışanlarınızın her yerden daha verimli ve güvenli çalışmasını sağlayacak Secure Work From Anywhere Workshop

  • Microsoft tarafından Teams üzerinden çalışacak şekilde tasarlanmış uygulamaların kurulumu ve projelendirilmesi için Application Deployment Consultancy

  • Çalışan mutluluğu, üretkenliği ve yeni düzende değişen işbirliği alışkanlıklarıyla ilgili analizler sunan WpA Insights Discovery Workshop

Dijitalleşme & İnovasyon

Diital dönüşüm ve İnovasyon projelerinde, üzerine kafa yorduğumuz ve etkinliğinden emin olduğumuz metodolojiler kullanıyoruz.

Ayrıca çalışmalarımızı organizasyon içerisinden beslenen analizlerle ve etkin değerlendirme tekniklerinden faydalanarak destekliyoruz.

  • Dijital dönüşüm projelerinde değişim yönetimi tecrübelerimiz ve yetkinliklerimizle tasarlanmış Dijital Kültür Dönüşümü

  • Ekiplerin organizasyon içerisinde nasıl iş birliği yaptığı ve bilginin nasıl dağıldığına odaklanan Organizasyonel Ağ Analizi (ONA)

  • Organizasyonların inovasyona olan yatkınlıklarını ölçen İnovasyon Kültür ve Ölçümleme Analizi

  • Kendine has bir hipotez ve deney tasarımı merkezli Komünite Odaklı İnovasyon Kültürü Metodolojisi

The Wall of Ideas
bottom of page