Çalışmalarımızdan Örnekler

Image by Matthew Manuel

Microsoft 365 Hizmetleri

Microsoft'la uzun süreli işbirliğimizi ve tecrübelerimizi kullanarak farklı sektörlerden bir çok iş ortağımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Birlikte çalışabileceğimiz Microsoft konuları;

  • Microsoft ürünlerini kullanmaya başlamanızı sağlayacak Microsoft Adoption Consultancy

  • Teams yaygılaştırma ve kullanımın arttırılması amacıyla Meetings Workshop

  • Çalışanlarınızın her yerden daha verimli ve güvenli çalışmasını sağlayacak Secure Work From Anywhere Workshop

  • Microsoft tarafından Teams üzerinden çalışacak şekilde tasarlanmış uygulamaların kurulumu ve projelendirilmesi için Application Deployment Consultancy

  • Çalışan mutluluğu, üretkenliği ve yeni düzende değişen işbirliği alışkanlıklarıyla ilgili analizler sunan WpA Insights Discovery Workshop

Dijitalleşme & İnovasyon

Diital dönüşüm ve İnovasyon projelerinde, üzerine kafa yorduğumuz ve etkinliğinden emin olduğumuz metodolojiler kullanıyoruz.

Ayrıca çalışmalarımızı organizasyon içerisinden beslenen analizlerle ve etkin değerlendirme tekniklerinden faydalanarak destekliyoruz.

  • Dijital dönüşüm projelerinde değişim yönetimi tecrübelerimiz ve yetkinliklerimizle tasarlanmış Dijital Kültür Dönüşümü

  • Ekiplerin organizasyon içerisinde nasıl iş birliği yaptığı ve bilginin nasıl dağıldığına odaklanan Organizasyonel Ağ Analizi (ONA)

  • Organizasyonların inovasyona olan yatkınlıklarını ölçen İnovasyon Kültür ve Ölçümleme Analizi

  • Kendine has bir hipotez ve deney tasarımı merkezli Komünite Odaklı İnovasyon Kültürü Metodolojisi

The Wall of Ideas